Bestuur 2021

Het bestuur voor 2021 is als volgt samengesteld:
– Voorzitter (secretaris) Thor Van Bouwel
– Penningmeester Noël Dhaeyere
– Materiaal & coördinator MTB-tocht Hugo Giebens
– Coördinator activiteiten (secretaris) Walter Linders
Gezien de huidige situatie en het niet kunnen plaatsvinden van een fysieke algemene vergadering zal
het bestuur “ad interim” werken om de continuïteit van de club te waarborgen. Zodra het kan / mag
zal er een goedkeuring gevraagd worden aan de leden van dit bestuur voor 2021. Eventuele
bezwaren van deze werkwijze kunnen uiteraard kenbaar gemaakt worden aan een bestuurslid.